Tannlege

Dodane: 11-10-2015 08:39
Tannlege tannlege polen

Steg for steg tannbehandling hos norske

Et vesentlig element av behandlingen er det ? bli kjent med pasienten f?r reisen til Kraków. P? Krakowtannlege har vi kvalifiserte tannlegekonsulenter som tar seg av den f?rste kontakten med pasienten, f?r han kommer inn til en tannlegespesialist. I tillegg er det flott om konsulenten snakker pasientens morsm?l: engelsk,...norsk, tysk eller fransk. Pasientkonsulenter finner ut av pasientenes behov, helsetilstand, demper tannlegeredsel og yter eventuell f?rstehjelp ved tilstander av tannlegeskrekk. Vi gj?r oss kjent med pasientens behov, krav og forventninger f?r han ankommer v?r klinikk, noe som gj?r at vi presist kan planlegge alle steg i behandlingen, kostnadene og prosedyrene. Pasienten f?r OPG-r?ntgenbilde av kjeven og underkjeven (evt. 3D CBCT ved implantatbehandling) f?r den f?rste tannlegekonsultasjonen. Som neste steg gjennomg?r tannlegen tanntilstanden p? r?ntgenbildet sammen med pasienten, og foresl?r mulige l?sninger. En ferdig utarbeidet behandlingsplan legges da frem for pasienten av pasientkonsulenten. Behandlingsplanen inkluderer prisoverslag og forventet behandlingstid. Planen m? deretter signeres av pasienten. Dette vil si at pasienten godkjenner behandlingsvilk?r f?r behandlingen settes i gang.


Pasienter fra Norge sp?r ofte

V?re tannlegger s?rger for at tannbehandlingen g?r smidig og ikke varer lengre enn n?dvendig, men noen prosedyrer krever oppholdstid av medisinske grunner: f. eks. ved implantatbehandling er det n?dvendig med tilstrekkelig tilhelingsperiode fra implantatskrue opereres inn i kjevebenet til fjerning av helingsdistanse, og til en krone skrus fast p? distansen. Det tar fra 4 til 6 m?neder for implantatet ? gro fast med tannkj?ttet. I l?pet av denne tiden g?r pasienten med en forel?pig krone for ? opprettholde et estetisk utseende, samt kjevefunksjonen med tanke p? tygging. Ventetid p? fremstilling av kroner og broer: porselensst?pt metallkrone og fullstendig porselenskrone, Cercon og E-max , er ca. 5 virkedager


No nie Sedoanalgesia

Ofte er det n?dvendig med behandling som omfatter kirurgisk inngrep, som ? sette inn implantat eller sinuslift (beinoppbygging), som varer i flere timer. Pasienten kan velge blant den mer tradisjonelle bed?velsesmetoden - THE WAND-bed?velse - og den desidert mer moderne metoden som gir en f?lelse av avslapning. Under sedoanalgesia er pasienten satt i en langvarig sedasjon som er en tilstand av avslapning som kalles "dissosiasjon", dvs. separering av pasientens bevissthet og virkeligheten, uten ? sette pasienten i narkose. Derfor er dette en av de tryggeste metodene som stadig anvendes, ofte under mer komplisert tannbehandling. Ved KRAKOW TANNLEGESENTER POLEN utf?res sedoanalgesi intraven?st av en anestesilege. Under sedasjon settes pasienten i en beroligende og avslappende tilstand, noe som eliminerer redsel hos pasienten, men muliggj?r selvstendig respirasjon og full verbal kontakt med tannlegen. Pasienten husker ikke det meste av behandlingen etterp?, eller husker den som en dr?m.
Hva slags type pasienter drar nytte av sedoanglesia?
Denne metoden brukes hovedsakelig under kompliserte og langvarige implantatbehandlinger, som ofte omfatter beintransplantasjon eller beingjenoppbygging med kunstige bein. Ogs? pasienter med vesentlig tannskrekk eller h?yt blodtrykk, som umuliggj?r trygg utf?relse av kirurgiske inngrep, drar nytte av denne metoden.