Implantologia Ruda Śląska

W zależności od przyjętego podziału korona

Implantologia Ruda Śląska
W zależności od przyjętego podziału korona i korzeń są różnie definiowane. Według podziału zwanego anatomicznym, korona jest częścią zęba pokrytą szkliwem, z kolei korzeń anatomiczny jest to część zęba pokryta cementem.
Według podziału klinicznego koro.